Görev Tanımı

Birimimiz görev tanımı kapsamındaki işler:

*Atama İşlemleri

*Kurum İçi Atama İşlemleri

*Kadro Değişikliği Ve Kadro İhdası İle İlgili İşlemler

*Ayrılış İşlemleri

*Terfi İşlemleri

*Öğrenim Değişikliği İşlemleri

*Aday Memurların Asil Memurluğa Atanması ve Hizmet Değerlendirme İşlemleri

*Görev Yeri Değişikliği İşlemleri

*Ücretsiz İzin İşlemleri

*Borçlanma ve Borçlanılan Süreleri Değerlendirme İşlemleri

*Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı İşlemleri

*Giyecek Yardımı İşlemleri

*YDS Belgesi Bulunan Personel İçin Yapılacak İşlemler

*Diğer İşlemler