Görev Tanımı

İdari Personel Özlük İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Enstitümüz idari personelinin özlük hakları ile ilgili konularındaki işlemlerin yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi ile görevli birimdir. Bu kapsamda yürütülen işlemler aşağıdadır:

*Atama İşlemleri

*Kurum İçi Atama İşlemleri

*Kadro Değişikliği Ve Kadro İhdası İle İlgili İşlemler

*Ayrılış İşlemleri

*Terfi İşlemleri

*Öğrenim Değişikliği İşlemleri

*Aday Memurların Asil Memurluğa Atanması ve Hizmet Değerlendirme İşlemleri

*Görev Yeri Değişikliği İşlemleri

*Ücretsiz İzin İşlemleri

*Borçlanma ve Borçlanılan Süreleri Değerlendirme İşlemleri

*Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı İşlemleri

*Giyecek Yardımı İşlemleri

*YDS Belgesi Bulunan Personel İçin Yapılacak İşlemler

*Disiplin İşlemleri

*Sendika İşlemleri

*Pasaport İşlemleri

*Bilgi Edinme Kanunu Kapsamındaki Başvuruların Cevaplanması

*Diğer İşlemler