Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuru İşlemleri

Enstitümüz birimlerinde izinli bulunan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca alınan 21/052019 tarih ve 15/5 sayılı Enstitümüz Senato Kararı hükümleri uyarınca Resmi Gazetede ilan  edilir. Yayımlanan ilan Enstitümüzün web sayfasında da ilan edilir. İlan süresi en az 15 gündür.

İlan şartlarını sağlayan adayların;
– İYTE  Akademik Personel Başvuru Dilekçesi ve Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi)

– 2 adet fotoğraf,

Başvuru formunda belirtilen belgeleri sırasıyla kapsayan dosyayı hazırlayarak Rektörlükte ilan edilen kadrolar için Personel Dairesi Başkanlığına diğer kadrolar için ilanın çıkıldığı birime müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlanda belirtilen tarihte Ön değerlendirme sonuçları ile Giriş Sınavı yeri ve saati Enstitümüz internet sayfasında ilan edilir. Ön değerlendirme sonucunda Girişi Sınavına katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri İlanda belirtilen tarihte Giriş Sınavına katılırlar.

Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir.

Sınavlarda başarılı olan adaylar ile ilgili Yönetim Kurulu görüşü alınır. Naklen atanacak olanlar için kurumları ile yazışmalar tamamlandıktan sonra, açıktan ve yeniden atanacaklar için ise güvenlik soruşturması işlemleri tamamlandıktan sonra atama yapılır.