Akademik Kadro Aktarma İzni Alınması İşlemleri

– Her sene sonunda bir sonraki yıl için akademik birimlerin kadro ihtiyacının olup olmadığı Rektörlükçe talep edilir. Birimler kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak norm içi ve norm dışı olarak belirleyerek kadro talep formları ile birlikte Rektörlüğe bildirilir.

İhtiyaç duyulan kadroların listesi Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik Hükümleri uyarınca incelenerek hazırlanır. Gelen taleplerinden asgari ve norm içi kadro talepleri Enstitü Senatosuna norm dışı kadro talepleri ise Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

– Enstitü Senatosunda aktarımı uygun görülen asgari ve norm içi kadrolar ilgili yönetmelik uyarınca Yükseköğretim Kuruluna gönderilir, internet sayfamızda yayınlanır ve YÖKSİS girişleri yapılır. Enstitü Yönetim Kurulunda aktarma izni alınması uygun görülen norm dışı kadrolar gerekçeleri ve kadro talep formları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

– Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca aktarma izni verilen kadrolar ve YÖKSİS’ten onaylanan kadrolar ilgili birimlere bildirilir.

– Kadro bilgileri ilgili programlara ve listelere kayıt edilerek işlem tamamlanır.