Hizmet Durumu Değerlendirmesi

İYTE birimlerinde göreve başlamadan önce çeşitli kurum ve kuruluşlarda geçen Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi (SSK, Bağ-Kur gibi) hizmeti olan akademik personelin hizmet değerlendirilmesi için aşağıda belirtilen işlemler gerçekleştirilir.

– Atama Evraklarının Personel Dairesine teslimi sırasında doldurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi geçen hizmetlerin bildirildiği Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Geçen Hizmetlere Ait Beyannameye istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu ile yazışma yapılır.

– Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan yazışma ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda geçen hizmetlere ait bilgiler (prim gün sayısı, işyeri sicil numarası gibi) Enstitümüz Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

– Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen prim gün sayısını belirten yazı ilgiliye tebliğ edilir.

  1. a) İlgili, belirtilen prim gün sayısını kabul ettiğini belirten dilekçesini Personel Dairesi Başkanlığına iletirse şu işlemler yapılır.

a.1) Personel Dairesi Başkanlığınca sigortalı hizmetlerinin emekli derece-kademelerinde değerlendirildiğini gösterir liste hazırlanır ve Rektörlük Makamı’nın onayına sunulur.

a.2) Belge onaydan döndükten sonra bilgisayar kayıtları değiştirilir ve belgenin bir örneği Maaş Birimine ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletilir.

a.3) Emekli derece-kademedeki değişikliği gösteren yazı Personel Dairesi Başkanlığı tarafından kişiye tebliğ edilmek üzere gönderir.

  1. b) İlgili belirtilen prim gün sayısını kabul etmediğini belirten dilekçesini Personel Dairesi Başkanlığına iletirse Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi geçen hizmet süreleri belgelendirilerek (dönem bordroları) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile tekrar yazışma yapılır.

01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin c bedine göre görev başlayan kişilerin sigortalı çalışmaları aynı Kanunun 80.maddesi uyarınca hizmet süresine eklenmekte fakat derece-kademelerinde değerlendirilmemektedir.