Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İşlemleri

*Enstitümüzde Öğretim Dili İngilizce olup Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve  Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Enstitümüz Senatosu'nun 08/01/2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

*Eşdeğerlik değerlendirilmesinde 3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü gereği; ÖSYM tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucu “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” dikate alınmaktadır.

Eğer eşdeğerliğe esas sınavınızın yapılış tarihi 23/07/2013 tarihinden önce ise lütfen durumunuzu birimimize bildiriniz.

 

-YDS (KPDS) Sınavları nedeni ile tazminat hakkından yararlanma,

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya geriye dönük olarak Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sınavlarından 70 ve üzerinde not alan personelimize 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesi çerçevesinde 19/11/2008 tarihli Başbakanlık Oluru doğrultusunda aylık yabancı dil tazminatı ödenir. Bu sınav haricinde sahip olduğunuz yabancı dil belgeleri (ÜDS, TOEFL vs.) için herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
Öğretim elemanları için gerekmemekle birlikte idari personelin Başbakanlık Oluru'nda belirtilen oranların üst seviyelilerinden yararlanabilmeleri için ita amirince yabancı dil bilgisinden yararlanıldığının onaylanması gerekmektedir.

Tazminat, sınav tarihinden itibaren ödenmeye başlayacak olup sınav sonucunuzu aldığınız tarihten itibaren,
-Dilekçe
-OSYM Sınav Sonuç Belgesi
ile Personel Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunmanız gerekmektedir.