Akademik Kadro Terfi İşlemleri

–  Her ayın son haftası, içinde bulunulan ayın 15’i ile bir sonraki ayın 14’üne kadar olan tarih aralığındaki derece kademe ve kıdem terfi edecek personelin listesi Personel Özlük İşleri programından alınarak kontrol edilir.  Derece ve kademe terfisine hak kazananların onayları hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Maaş İşleri Şube Müdürlüğüne gönderilir.

– Personel Özlük İşleri Programından derece kademe terfi işlemi yapılan personelin yeni durumları HİTAP programına aktarılır. Personelle ilgili tutulan listelere kayıt edilerek işlem tamamlanır.