Stratejik Hedefimiz

“Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmayı” misyon edinen Enstitümüzde eğitimde öncü bir üniversite olmaya yönelik personel politikaları belirleyerek etik değerleri oluşturmak  ve gelecek teknolojiyi kurgulayan çözüm merkezli kurumsal kültüre katkıda bulunmaktır.