Temel Değerlerimiz

  • Eşit, tarafsız, duygudaşlık yapan “önce insan” odaklı yaklaşımı benimseyen,
  • Araştırmacı, yeniliklere açık ve kolay uyum sağlayan,
  • Çözüm merkezli ekip anlayışıyla daima daha iyiyi arayan,
  • Personel rejiminin, dağılımının yapılmasını ve mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan,
  • Mevcut kaynaklardan maksimum faydayı sağlayarak hizmet tatmini ile hem iç paydaşların hem de dış paydaşların memnuniyetini sağlayan perspektifimizle temel değerlerimiz şunlardır:

1- İnsan odaklılık

2- Adil olmak

3- Katılımcı olmak

4- Hesap verebilir olmak

5- Sorumluluk bilinci taşımak

6- Mevzuata bağlılık

7- İş disiplinine sahip olmak

8- Ekip ruhuna sahip olmak

9- Gizlilik esasına riayet etmek

10- Liyakat odaklı olmak

11- Yenilikçi ve araştırmacı olmak

12- Çözüm merkezli olmak