Akademik Özlük İşleri Şube Müdürlüğü

Görev Tanımı

Şubemiz görev tanımı kapsamındaki işler:

Ayrılış İşlemleri,

Yeniden Atama İşlemleri,

Merkez Kurma, İdari Görev Atama, Süre Uzatım İşlemleri

Ücretsiz İzin İşlemleri,

* Borçlanma İşlemleri

* Disiplin İşlemleri

* Hususi Damgalı Pasaport İşlemleri,

* Hizmet Durumunun Bildirilmesine İlişkin Evrak Düzenlenmesi İşlemleri,

Bilirkişi ve Uzman Görevlendirmeleri,

* İdari Dava İşlemleri

* Vekalet İşlemleri,

* İzin İşlemleri,

* Diğer İşlemler,

Hizmet Envanteri

Hizmet envanteri için tıklayınız.

Birim Personeli

Derya BOZKUŞ

Derya BOZKUŞ

Şube Müdürü

Zeynep ŞAHAN

Zeynep ŞAHAN

Şef

Sevnur TAŞKIN

Sevnur TAŞKIN

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Fatma TURAN

Fatma TURAN

Bilgisayar İşletmeni