İletişim

Telefon: +90 232 750 61 00

Faks     : +90 232 750 61 08

e-posta : persdbas@iyte.edu.tr

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Personel Dairesi Başkanlığı

35430 İzmir / Türkiye