Akademik Kadro Değişiklik İşlemleri

– 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 7. Maddesi uyarınca Enstitümüz dolu ve boş akademik kadroları incelenerek değişiklik yapılması talep edilen kadrolar Rektörün Onayına sunulur. Değişiklik yapılması uygun görülen kadrolar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığına  gönderilir.

– Değişiklik yapılması uygun görülen kadrolar Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alınarak hazırlanan cetveller ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

– Dolu kadro değişikliklerinde yer alan personel için Rektörlük onayı alınarak boş ve saklı kadro listeleri ile birlikte ilgili programlara kayıt edilerek işlem tamamlanır.