Açıktan – Yeniden Atanmaya Hak Kazanan Akademik Personel İçin Yapılacak İşlemler

– Enstitümüz ilanlarına başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı aşamalarını geçen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi adayları ile jüri işlemleri tamamlanan öğretim üyesi adaylarından Enstitü/Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda atanmaya hak kazanmış bulunanların  atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için istenilen belgeler ve göreve başladıktan sonra yapılması gereken işlemler aşağıda sıralanmıştır.

ATAMA İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Teslim Edileceği Yer: Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Akademik Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü No: MP-Z-8 İrtibat No: 0 232 750  6107  –  6121

ONAYLI MEZUNİYET BELGELERİ-DENKLİK BELGESİ (Noter Tasdikli örneği veya asılları ile birlikte önlü arkalı fotokopileri getirildiği takdirde fotokopileri tarafımızca onaylanabilir.)

NÜFUS ÖRNEĞİ  (Aslı ve fotokopisi getirildiğinde fotokopileri tarafımızca onaylanabilir. )

İKAMETGÂH BELGESİ (İkametgâhın bulunduğu muhtarlıktan alınacak. (E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)

SAĞLIK RAPORU Aile hekimlerinden alınabilir.

FOTOĞRAF (6 Adet ve son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. )

SABIKA KAYIT BELGESİ (Savcılıktan veya E-Devlet’ten alınabilir.)

ASKERLİK DURUMU BELGESİ (Tecilli olanların tecilli olduğuna ilişkin Askerlik Şubesi’nden alınan bir belgeyi, askerliğini yapmış olanların terhis belgesinin bir örneğini getirmeleri gerekmektedir.  (E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)

MAL BİLDİRİM FORMU  https://personel.iyte.edu.tr/veriler/

Önlü Arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup tarih atılıp imzalanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ GEÇEN HİZMETLERE AİT BEYANNAME https://personel.iyte.edu.tr/veriler/

       Kamu kurumları, SSK veya BAĞ-KUR çalışmalarınızı belirtiniz.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU https://personel.iyte.edu.tr/veriler/

       (2 nüsha olarak bilgisayar ortamında eksiksiz şekilde doldurulup imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.)

GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ https://personel.iyte.edu.tr/veriler/

       Enstitümüz Senatosunun 25.12.2018 tarih ve 24/2 sayılı kararı ile kabul edilen Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurulu    

       Yönergesi uyarınca imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

E-POSTA ADRESİ :

     – İYTE e-posta adresiniz var ise Personel Daire Başkanlığına evrak teslimi sırasında bildiriniz.

     – İYTE e-posta adresiniz yok ise; “https://bidb.iyte.edu.tr/” sayfasından “Formlar” menüsünden Personel E-Posta Açma Talep Formunu indiriniz. Formu doldurup, imzalatıp görev yaptığınız birimin sekreterliğine başvurunuz. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, e-posta adresinizi açtıktan sonra birimimize bildirmektedir.

(Evraklarınızdan fotokopi olarak teslim etmek istediğiniz var ise   “ASLI GİBİDİR”  onayı için orjinali ile birlikte birimimize başvurabilirsiniz.)

(İşlemleriniz devam ederken kurumumuzun anlaşmalı olduğu bankadan (İş Bankası Basmane Şubesi) hesap açtırarak Maaş İşleri Şube Müdürlüğüne teslim ediniz. )

-Gerekli belgeleri teslim eden ve güvenlik soruşturması tamamlanan personel için Rektörlük Onayı hazırlanarak ilgili birime bildirilir.  İlgili birim personelin hangi tarihte göreve başladığını PDB’ye üst yazı ile bildirecektir. Bu tarih personelin memuriyete başlama tarihi olup mali-özlük hakları bu tarih ile başlar.