Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi İlan İşlemleri

– Birimler ihtiyaç duydukları kadrolar için nitelik ve ilan takvimlerini belirleyerek ilan tekliflerini Rektörlüğe bildirirler.

– İlan edilecek kadrolara ilişkin unvan, derece, nitelik ve başvuru şartları ve ilan takvimine ilişkin bilgilerin bulunduğu ilan metni hazırlanarak Resmi Gazete yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat İşleri Müdürlüğüne gönderilir. Ayrıca Devlet Personel Başkanlığına mail ile ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazı ile gönderilir.

– Yayınlanan ilan Enstitümüz web sayfasında duyulur, ilana başvuru süresi 15 gün olup, bu süre içinde yapılan başvurular ilgili birimler tarafından teslim alınır.