Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru İşlemleri

Enstitümüz birimlerinde izinli bulunan öğretim üyesi kadroları,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
12/06/2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin  ilgili maddeleri,
Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca alınan 21/052019 tarih ve 15/5 sayılı Enstitümüz Senato Kararı uyarınca Resmi Gazetede ilan  edilir. Yayımlanan ilan Enstitümüzün web sayfasında da ilan edilir. İlan süresi en az 15 gündür.

İlan şartlarını sağlayan adayların;
– Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Başvuru Formu

– 2 adet fotoğraf,
(Öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri sırasıyla kapsayan dosyayı Profesörler 6, Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri 4’er nüsha olarak hazırlayarak)

(Başvurulan Kadroya ilişkin İYTE Yükseltme ve Atama Puanlama ve Değerlendirme Formlarının doldurulabilir hali Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan “Mevzuat” başlığının içerisinde yer almaktadır. Puanlama aday tarafından yapılacaktır.)

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR)  müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Başvuru esnasında evrakların fotokopileri kullanılabilmektedir, ancak atama esnasında asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.”ASLI GİBİDİR” Onayı için Personel Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunabilirsiniz.

15 günlük ilan süresi sonunda adayların başvurularında belgeledikleri bilimsel eserleri, çalışmaları ve diğer tüm akademik faaliyetleri ilgili bölüm başkanı ve fakülte dekanlarından oluşan komisyon tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme formu aynı komisyon tarafından imzalanır.

Ön değerlendirme sonucunda başvuruları uygun bulunan adayların dosyaları Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca belirlenen jüriye gönderilir. Jüriler adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını profesör ve doçent kadroları için rektöre, doktor öğretim üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanına bildirirler.

Profesör ve doçent kadroları için Enstitü Yönetim Kurulunun görüşü, doktor öğretim üyesi kadroları için ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun görüşü alınır. Naklen atanacak olanlar için kurumları ile yazışmalar tamamlandıktan sonra, açıktan ve yeniden atanacaklar için ise güvenlik soruşturması işlemleri tamamlandıktan sonra atama yapılır.