Ücretsiz İzin İşlemleri

* Doğum Nedeni ile Ücretsiz İzin

Askerlik Nedeni ile Ücretsiz İzin

657 sayılı Kanun'un 108/E Maddesi Uyarınca Ücretsiz İzin (5 Yılını Dolduran Personel)