Ücretsiz İzin İşlemleri

- Doğum Nedeni ile Ücretsiz İzin

- Askerlik Nedeni ile Ücretsiz İzin

- 657 sayılı Kanun'un 108/E Maddesi Uyarınca Ücretsiz İzin (5 Yılını Dolduran Personel)