Bilirkişi ve Uzman Görevlendirmeleri

  • Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan, Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu tarafından inceleme yapılması istenen kişi hakkında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından belirlenen uzman kişinin görevlendirilmesi, Enstitümüzden yazı ile talep edilir.
  • Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 9. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından gelen yazı ve CD, Tebliğ-Tebellüğ Belgesi imzalatılarak görevlendirilen öğretim üyesine gizli olarak teslim edilir.
  • Öğretim Üyesi tarafından hazırlanan rapor tebliğ tarihinden itibaren en geç 2 hafta içerisinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gizli yazı olarak gönderilir.