Borçlanma İşlemleri

  •  Öğretim elemanları, 5510 sayılı Kanunda belirtilen nedenler gereği sürelerin tamamını veya bir kısmını borçlanmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna ya da Dairemiz Başkanlığına dilekçe ile başvuruda bulunurlar.
  • Başvuruların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi sonucunda Enstitümüze gönderilen borçlanma fişi,  Daire Başkanlığımız tarafından ilgiliye tebliğ edilir.  Ancak borçlanma bedelinin  kişiye tebliğinden 1 ay içerisinde ödenmesi halinde sigortalılıklarına sayılmaktadır.