Diğer İşlemler..

Kurum içi veya kurum dışından gelen, bilgilendirme gereken yazıların, akademik ve idari personele yazı veya e-posta yoluyla duyurulması.