Enstitümüz Sözleşmeli Personel Alımı Değerlendirme Sonuçları

26 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen Enstitümüz sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat eden adaylar arasında yapılan değerlendirme sonucu atanmak üzere asil ve yedek olarak belirlenenlerin listesine aşağıda bulunan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Sözleşmeli pozisyona atanmaya hak kazanan adayların 05 Haziran 2023 tarihine kadar atama belgelerini Enstitümüz Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir.

Süresi içerisinde belgelerini ŞAHSEN teslim etmeyen adaylar, atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Asil olarak atanmaya hak kazanan adayın süresi içerisinde başvuru yapmaması veya hakkından feragat ettiğini yazılı olarak bildirmesi halinde yerine sırasıyla yedek olarak belirlenen adayın atama işlemleri başlatılacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
-Atama Başvuru Formu  (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)
-Sağlık Raporu (Heyet Raporu değil, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair, Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hakem Hastaneler ve Yetkili Sağlık Kuruluşlarının [Bunlar Üniversite veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdir, özel hastaneler tarafından düzenlenen raporlar kabul edilmeyecektir.]Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimleri tarafından düzenlenecek rapor istenmektedir.)

-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşen adayların Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin Sağlık Kurulu Raporu
-Sigortalı Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge geçerlidir)

-Başvuruya esas diploma/belge/sertifika asılları
-Fotoğraf (2 Adet)

26.05.2023 Güncelleme- 202305 Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri-Erkek) Değerlendirme tutanaklarında yer alan ancak başvurudaki eksiklikler nedeni ile değerlendirmeye alınmayan bazı adayların isimlerinin ilan listelerinde yer almadığı tespit edilmiş olup kişiler ve değerlendirme dışı kalmalarına gerekçeleri ilan listesine eklenmiştir. Yapılan güncelleme ile Asil ve Yedek adayların sıralamasında herhangi bir değişiklik olmamış, sadece bilgilendirme amaçlı olmak üzere eklenmiştir.

2023-01 Büro Personeli

2023-02 Destek Personeli (Bahçe Bakımı ve Düzenlenmesi)

2023-03 Destek Personeli (Kaloriferci)

2023-04 Destek Personeli (Şoför)

202305 Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri-Erkek)

202306 Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri-Kadın)

202307 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

202308 Mühendis

202309 Spor Uzmanı

202310 Spor Uzmanı (Cankurtaran)

202311 Tekniker (Elektronik)

202312 Tekniker (Kimya)

202313 Tekniker (İnşaat)

202314 Tekniker (Makine)

202315 Teknisyen (İklimlendirme)

202316 Teknisyen (TornaTesviye)

 

Evrak teslimi ve atama sürecine ilişkin soru ve sorunlarınızı aşağıda yer alan iletişim kanallarından bizlere iletebilirsiniz. 

İletişim: 0 232 750 61 23 -750 61 02 -750 61 09

Whatsapp: 0 232 750 61 00

e-posta: persdbas@iyte.edu.tr