2024 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Merkezi Sınavı Aday Listeleri

Enstitümüzde “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca açılan ve 14 Mayıs 2024 tarihinde internet sitemizde yayımlanan Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına başvuranların, başvuruları incelemiş olup sınava girmeye hak kazananların isimleri aşağıda yer alan listelerde açıklanmıştır.

İtirazlara İlişkin Hususlar: Başvuruda bulunan ancak sınava katılmaya hak kazanamayanlar, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 11. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde (05.07.2024 mesai bitimine kadar) Enstitümüz Sınav Kuruluna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak müracaat etmek sureti ile itiraz edebilir. İtirazlar Kurul tarafından değerlendirilerek on iş günü içinde karara bağlanacak ve kesin aday listesi internet sitemizde ayrıca yayımlanacaktır.

Sınav Tarih, Saat ve Yeri: İtirazların değerlendirilmesi sonucunda kesinleşen aday listelerinin Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesini müteakip merkezi yazılı sınava ilişkin protokol Anadolu Üniversitesi ile yapılacak olup, sınava ilişkin bilgiler ayrıca internet sitemizde yayımlanacaktır.

Özel Durumu Olanların Sınav Uygulaması : Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan aday/adaylar var ise bu adayların özel durumlarını, kesin aday listelerinin yayımlanacağı tarihe kadar Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

-Görevde Yükselme Sınavı Aday Listesi

-Ünvan Değişikliği Sınavı Aday Listesi