Enstitümüz Sözleşmeli Personel Alımı (Bahçe Bakımı ve Düzenlemesi) Değerlendirme Sonucuna Göre Yedek Aday Çağrısı 18.01.2024

17 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete’de ilan edilen Enstitümüz sözleşmeli personel (Bahçe Bakımı ve Düzenlenmesi) pozisyonlarına müracaat eden adaylar arasında yapılan değerlendirme sonucu belirlenen asil adaylardan atanma hakkından vaz geçen, evrak teslim etmeyen  ya da atama şartlarını sağlamayanların yerine atanma hakkı kazanan yedek adayların listesine aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Atama hakkı kazanan adayların, atama belgelerini Enstitümüz Personel Daire Başkanlığına 02.02.2024 tarihi mesai bitimine kadar  ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir.

Süresi içerisinde belgelerini ŞAHSEN teslim etmeyen adaylar, atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
-Atama Başvuru Formu  (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)
-Sağlık Raporu (Heyet Raporu değil, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair, Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hakem Hastaneler ve Yetkili Sağlık Kuruluşlarının [Bunlar Üniversite veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdir, özel hastaneler tarafından düzenlenen raporlar kabul edilmeyecektir.]Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimleri tarafından düzenlenecek rapor istenmektedir.)

-Diploma aslı
-Fotoğraf (2 Adet)

ATANMAYA HAK KAZANAN YEDEK ADAYLARIN LİSTESİ