Enstitümüz Sözleşmeli Personel Alımı (Bahçe Bakımı ve Düzenlemesi) Değerlendirme Sonuçları (04.08.2023)

17 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete’de ilan edilen Enstitümüz sözleşmeli personel (Bahçe Bakımı ve Düzenlenmesi) pozisyonlarına müracaat eden adaylar arasında yapılan değerlendirme sonucu atanmak üzere asil ve yedek olarak belirlenenlerin listesine aşağıda bulunan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Atanmaya hak kazanan adayların 18 Ağustos 2023 tarihine kadar atama belgelerini Enstitümüz Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir.

Süresi içerisinde belgelerini ŞAHSEN teslim etmeyen adaylar, atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Asil olarak atanmaya hak kazanan adayın süresi içerisinde başvuru yapmaması veya hakkından feragat ettiğini yazılı olarak bildirmesi halinde yerine yedek olarak belirlenen adayın atama işlemleri başlatılacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
-Atama Başvuru Formu  (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır)
-Sağlık Raporu (Heyet Raporu değil, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair, Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hakem Hastaneler ve Yetkili Sağlık Kuruluşlarının [Bunlar Üniversite veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdir, özel hastaneler tarafından düzenlenen raporlar kabul edilmeyecektir.]Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimleri tarafından düzenlenecek rapor istenmektedir.)

-Diploma aslı
-Fotoğraf (2 Adet)

 

2023-17 Destek Personeli (Bahçe Bakımı ve Düzenlenmesi)

 İletişim: 0 232 750 61 04 -750 61 05 -750 61 13

Whatsapp: 0 232 750 61 00

Adres: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Personel Daire Başkanlığı Gülbahçe Mahallesi Urla İZMİR

İYTE’ye Ulaşım