Açıktan Atama (Araş.Gör., Öğr.Gör.)

*Açıktan Atama İşlemleri (bkz.  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü‘ne hoş geldiniz. Çalışma hayatınıza yeni veya yeniden başladınız.  Bundan böyle ülkemizin önde gelen eğitim öğretim,  bilim ,teknoloji araştırma ve geliştirme kurumlarından birinin parçası olarak kendinizi ayrıcalıklı bir yerde hissedebilirsiniz. Ancak sizlerin yasal işlemlerinizi gerçekleştirebilmemiz için yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen aşağıdaki yönlendirmeleri takip ediniz.

Öndeğerlendirme ve Sınav aşamalarını geçerek atanmaya hak kazanmış bulunmaktasınız. Buna ilişkin belgeler birimimize iletilmiş bulunmaktadır.Siz sadece,

– ALES ve Yabancı Dil Sonuç belgeleriniz
– Mezuniyet Belgeleriniz  (Diploma, Geçici Mezuniyet belg. denklik belg. vs…)
– Nüfus Cüzdanınız,
– Sabıka Kaydı,
– Sağlık raporu (Aile Hekimliklerinden ve Toplum Sağlığı Merkezlerinden de alınabilir.)
Özlük İşlemleri Bilgi Güncelleme Formu
Hizmet Geçmişi Beyannamesi
Mal Bildirimi (Bu belgenin doldurulması için “MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK“i inceleyiniz.)
– Fotoğraf (6 adet)
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Terhis, tecil vs..)
-(eğer var ise ortaöğrenim esnasında hazırlık sınıfı okuduğunuza dair belge ve KPDS/YDS sınav sonucu-70 puan ve üzeri için- belgelerini de eklemenizi tavsiye ederiz)
evrakları ile birlikte PDB Akademik Personel Özlük İşleri Şube Müdürlüğüne  başvurunuz .
Evraklarınızdan fotokopi olarak teslim etmek istediğiniz var ise   “ASLI GİBİDİR”  onayı için orjinali ile birlikte ilgili birime başvurabilirsiniz.

İşlemleriniz devam ederken kurumumuzun anlaşmalı olduğu bankadan (İş Bankası Basmane Şubesi) hesap açtırarak zaman kazanabilirsiniz. 
Maaş İşleri Şube Müdürlüğüne başvurarak, Aile Yardımı Beyannamesi ni doldurup açtırmış olduğunuz hesap numarasıyla birlikte teslim ediniz.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı na başvurarak kurumsal iletişimi sağlayacak olan e-posta adresinizin açılmasını sağlayınız.Bu esnada Kurum Kimlik Kartınız hazırlanma aşamasında olacaktır. Teslim almak için PDB Akademik Personel Özlük İşleri Şube Md. lüğüne  başvurunuz .

Atama işlemleriniz gerçekleşti ve görev yapacağınız birime bildirildi. Görev yapacağınız birim sizin hangi tarihte göreve başladığınızı PDB’ye üst yazı ile bildirecektir. Bu tarih sizin memuriyete başlama tarihiniz olup mali-özlük haklarınız bu tarih ile başlar ve Kurumumuzun çalışanlara sağlamış olduğu sosyal imkanlardan yine bu tarihten itibaren yararlanmaya başlayabilirsiniz.