Maaş İşleri Şb.Md. Görevli Personel

MAAŞ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Adı Soyadı Unvanı Telefon E-Posta
Hale ALPAK BECEREN Şube Müdürü (232) 750 61 27 halebeceren@iyte.edu.tr
Aytül OCAKOĞLU Şef (232) 750 61 22 aytulocakoglu@iyte.edu.tr
Ayşegül KAYA BOZDEMİR Bilgisayar İşletmeni (232) 750 61 34 aysegulkaya@iyte.edu.tr
Olcay DEMİR Bilgisayar İşletmeni (232) 750 61 26 olcaydemir@iyte.edu.tr
Emre SERT Memur (232) 750 61 35 emresert@iyte.edu.tr