Akademik Özlük İşleri Şube Müdürlüğü

  •  Görev süre uzatımı işlemleri,

Yardımcı doçentlerin görev süre uzatımı

- Öğretim Görevlisi görev süre uzatım işlemleri,

- Okutman görev süre uzatım işlemleri,

- Uzman görev süre uzatım işlemleri,

- Araştırma görevlileri görev süre uzatım işlemleri.

  • İdari görev atama, süre uzatım ve vekalet işlemleri