Akademik Özlük İşleri Şube Müdürlüğü

Birimimiz görev tanımı kapsamındaki işler:

Ayrılış işlemleri,

Görev süre uzatımı işlemleri,

İdari görev atama, süre uzatım ve vekalet işlemleri,

Ücretsiz izin işlemleri,

Pasaport işlemleri,

Hizmet durumunun bildirilmesine ilişkin evrak düzenlenmesi işlemleri,