Akademik Özlük İşleri Şube Müdürlüğü

  •  Görev süre uzatımı işlemleri,

Yardımcı doçentlerin görev süre uzatımı

- Öğretim Görevlisi görev süre uzatım işlemleri,

- Okutman görev süre uzatım işlemleri,

- Uzman görev süre uzatım işlemleri,

- Araştırma görevlileri görev süre uzatım işlemleri.

  • İdari görev atama, süre uzatım ve vekalet işlemleri

- Kurul ve Komisyon üyelerinin ataması veya görev süre uzatımı.

- Merkez müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin ataması veya görev süre işlemleri

Dekan ve Yardımcıları/Enstitü Müdürü ve Yardımcıları/Yüksekokul Müdürü ve Yardımcıları

- Bölüm Başkanı ve Yardımcıları/Anabilim Dalı Başkanı

- Vekalet İşlemleri