Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İşlemleri

*Enstitümüzde Öğretim Dili İngilizce olup Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Enstitümüz Senatosu’nun 21/05/2019 tarih ve 15/5 sayılı Kararı doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

*Eşdeğerlik değerlendirilmesinde ÖSYM tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucu “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” dikkate alınmaktadır.

–YDS Sınavları nedeni ile tazminat hakkından yararlanma:

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavından 70 ve üzerinde not alan personelimize 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‘nin 2. maddesi çerçevesinde aylık yabancı dil tazminatı ödenir. Bu sınav haricindeki yabancı dil belgeleri (ÜDS, YÖKDİL,TOEFL vs.) için herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Tazminat ödenebilmesi için sınav sonucu alındıktan sonra,

-Dilekçe ve

-Sınav Sonuç Belgesi ile Personel Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.