Hususi Damgalı Pasaport(Yeşil)

Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu

Sadece 3. 2. ve 1. dereceli kadrolarda bulunan kamu çalışanları Hususi Damgalı Pasaport başvurusunda bulunabilirler. 

  1. Başvuruda bulunacak personel, Hususi Damgalı Pasaport Formu Talep Dilekçesi ile Rektörlük Genel Evrak Kayıt Birimine başvurur. Eğer kendisi dışındaki aile bireyleri için de başvuruda bulunacaksa nüfus cüzdanı fotokopilerini eklemelidir.
  2. Başvuru üzerine Hususi Damgalı Pasaport Başvuru Formu hazırlanmaktadır. Bu form, hem ıslak hem de elektronik imzalı olarak hazırlandığından süreç 2-3 gün sürebilmektedir.
  3. Hususi Damgalı Pasaport Başvuru Formu ile birlikte İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat edilir.

Randevu işlemleriniz için: https://randevu.nvi.gov.tr/ 

Pasaport Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5682.pdf

Pasaport Yönetmeliği: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19970&sourceXmlSearch=pasaport&MevzuatIliski=0