Hizmet Damgalı Pasaport

Hizmet Damgalı Pasaport Başvurusu

Pasaport Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5682.pdf

Pasaport Yönetmeliği: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19970&sourceXmlSearch=pasaport&MevzuatIliski=0

 

Sadece kendi adına başvuruda bulunacak personelimiz

Hizmet Damgalı Pasaportlar sadece resmi görevli personele görevli olduğu süre için verilmek üzere düzenlenir. Talepte bulunacak personel,
Hizmet Damgalı Pasaport Formu Talep Dilekçe ekine görevlendirme onayı fotokopisini de ekleyerek Rektörlük Genel Evrak Kayıt Birimine başvurur. 

 

İşlemleriniz devam ederken randevu işlemlerinizi başlatmanızı tavsiye ederiz.(Bkz. https://randevu.nvi.gov.tr/ )

 

Başvurunuz doğrultusunda adınıza düzenlenmiş Hizmet Damgalı Pasaport Başvuru Formu ile birlikte İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. Müracaat esnasında görevlendirme onayından bir fotokopiyi yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz. (Bkz. https://www.nvi.gov.tr/hakkimizda/projeler/pasaport-bilgi)


Kendisi ve aile bireyleri ile birlikte  başvuruda bulunacak personelimiz

Hizmet Damgalı Pasaport Formu Talep Dilekçesine kendisi dışındaki aile bireylerinin nüfus cüzdanı fotokopilerini ve görevlendirme onayı fotokopisi ekleyerek Rektörlük Genel Evrak Kayıt Birimine başvurur.

 

İşlemleriniz devam ederken randevu işlemlerinizi başlatmanızı tavsiye ederiz.(Bkz. https://randevu.nvi.gov.tr/ )
Başvurunuz doğrultusunda adınıza düzenlenmiş Pasaport Formu ile birlikte İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. Müracaat esnasında görevlendirme onayından bir fotokopiyi yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz. (Bkz. https://www.nvi.gov.tr/hakkimizda/projeler/pasaport-bilgi)