Naklen Atama

  • Kurumumuza naklen atanmak üzere başvurusu bulunanların dilekçeleri, Enstitümüzün ihtiyaçları, boş kadroları ve atama kontenjanı doğrultusunda değerlendirilir ve atanması uygun uygun görülen kişinin görev yaptığı Kurumuna muvafakat yazısı yazılır.
  • Muvafakatı uygun görülen kişi hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74., 2547 sayılı Kanun’un 52. ve 62. maddeleri gereğince atama onayı çıkarılır, kuruma gönderilir.
  • Ayrılış işlemlerini tamamlayan kişi, 657 Sayılı Kanunun 62. maddesi uyarınca aynı yerdeki bir kurumdan gelmesi durumunda atama emrinin tebliğ edildiği günü izleyen iş günü içinde, başka bir yerdeyse atama emrinin tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde belli yol süresini izleyen iş günü içinde kurumundan aldığı Personel Nakil Bildirimi ile birlikte göreve başlar.
  • Enstitümüze gelen kişiye, Mal Bildirim Formu
  • Aile Yardım Beyannamesi doldurmak ve maaş hesabı açtırmak üzere Maaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müdürlüğüne, daha sonra ise görev yapacağı birime yönlendirilir. Biriminden göreve başlama tarihi istenir.