Açıktan Atama

  • Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre Kurumumuza yerleştirilenler aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına başvurur.

1-ÖSYM Sonuç Belgesi
2-Mezuniyet Belgesi (Diploma-Geçici Mezuniyet Belgesi-Denklik Belgesi vs.) (Noter tasdikli fotokopisi veya aslı ile birlikte fotokopisi)
3-Fotoğraf (4 adet)
4-Eğer var ise ortaöğrenim esnasında hazırlık sınıfı okuduğunuza dair belge ve-veya YDS sınav sonucu (70 puan ve üzeri için)
5-Kimlik Fotokopisi
6-Adli sicil bilgileri, askerlik durumu, sağlık durumu, eğitim bilgileri ve daha önceki çalışmalarına ait bilgileri içeren atama başvuru formu (Birimimizden de temin edilebilmektedir.)

  • Kişinin ikamet ettiği ilin Emniyet Müdürlüğüne güvenlik soruşturması talep yazısı gönderilir.
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36., 45., 48., 54., 84. ve 165. maddeleri ile 2547 sayılı Kanun’un 52/c maddesi gereğince atama onayı çıkarılır
  • Aynı yerde bulunanlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde işe başlamak zorundadır.
  • Göreve başlamak üzere kuruma gelen kişilere;

1-Mal Bildirim Formu

2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Geçen Hizmetlere Ait Beyanname doldurtulur.

  • Aile Yardım Beyannamesi doldurmak ve maaş hesabı açtırmak üzere Maaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müdürlüğüne, daha sonra ise görev yapacağı birime yönlendirilir. Biriminden göreve başlama tarihi istenir.