İYTE Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İle İlgili Esaslar

İYTE Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar (12.09.2019 tarihli YÖK Genel Kurulu)

FM Fen ve Mühendislik Temel Alanı Puanlama Formu (Bu form ile birlikte ilgili değerlendirme formunun doldurulması gerekmektedir.)

FM-1-5.1.1. Madde Uyarınca Fen ve Mühendislik Temel Alanı Doktor Öğretim Üyesi Ataması İlk Atama Değerlendirme Formu

FM-2-5.1.2.-Madde-Uyarınca-Fen-ve-Mühendislik-Temel-Alanı-Doktor-Öğretim-Üyesi-Yeniden-Ataması-Değerlendirme-Formu

FM-3-5.1.3.-Madde-Uyarınca-Fen-ve-Mühendislik-Temel-Alanı-Doçentlik-Ataması-Değerlendirme-Formu

FM-4a-5.1.4 Madde Uyarınca Fen ve Mühendislik Temel Alanı Profesörlük Ataması Değerlendirme Formu (03.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)

FM-4b Geçici Madde 1.3.1. Uyarınca Fen ve Mühendislik Temel Alanı Profesörlük Ataması Değerlendirme Formu

M Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alan Puanlama Formu (Bu form ile birlikte ilgili değerlendirme formunun doldurulması gerekmektedir.)

M-1- 5.2.1. Madde Uyarınca Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Doktor Öğretim Üyesi Ataması (İlk Atama) Değerlendirme Formu

M-2-5.2.2.-Madde-Uyarınca-Mimarlık-Planlama-ve-Tasarım-Temel-Alanı-Doktor-Öğretim-Üyesi-Yeniden-Ataması-Değerlendirme-Formu

M-3-5.2.3.-Madde-Uyarınca-Mimarlık-Planlama-ve-Tasarım-Temel-Alanı-Doçentlik-Ataması-Değerlendirme-Formu

M-4a- 5.2.4. Madde Uyarınca Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Profesörlük Ataması Değerlendirme Formu (03.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)

M-4b-Geçici Madde 1.3.2. Uyarınca Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Profesörlük Ataması Değerlendirme Formu

EB-Eğitim-Bilimleri-Temel-Alanı-Puanlama-Formu (Bu form ile birlikte ilgili değerlendirme formunun doldurulması gerekmektedir.)

EB-1-5.4.1.-Madde-Uyarınca-Eğitim-Bilimleri-Temel-Alanı-Doktor-Öğretim-Üyesi-Ataması-İlk-Atama-Değerlendirme-Formu

EB-2-5.4.2.-Madde-Uyarınca-Eğitim-Bilimleri-Temel-Alanı-Doktor-Öğretim-Üyesi-Yeniden-Ataması-Değerlendirme-Formu

EB-3-5.4.3.-Madde-Uyarınca-Eğitim-Bilimleri-Temel-Alanı-Doçentlik-Ataması-Değerlendirme-Formu

EB-4-5.4.4.-Madde-Uyarınca-Eğitim-Bilimleri-Temel-Alanı-Profesörlük-Ataması-Değerlendirme-Formu

Mİ- Mühendislik İşletmeciliği Alanı Puanlama Formu (Bu form ile birlikte ilgili değerlendirme formunun doldurulması gerekmektedir.)

Mİ-1- 5.3.1. Madde Uyarınca Mühendislik İşletmeciliği Alanı Doktor Öğretim Üyesi Ataması (İlk Atama) Değerlendirme Formu

Mİ-2- 5.3.2 Madde Uyarınca Mühendislik İşletmeciliği Alanı Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Ataması Değerlendirme Formu

Mİ-3- 5.3.3. Madde Uyarınca Mühendislik İşletmeciliği Doçentlik Ataması Değerlendirme Formu

Mİ-4a- 5.3.4 Madde Uyarınca Mühendislik İşletmeciliği Alanı Profesörlük Ataması Değerlendirme Formu (03.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)

Mİ-4b- 1.3.3. Geçici Madde Uyarınca Mühendislik İşletmeciliği Alanı Profesörlük Ataması Değerlendirme Formu