Yüksek Lisans Doktora Mezuniyet Değerlendirmesi

– İYTE’de göreve başladıktan sonra öğrenim durumunda değişiklik olan akademik personelin öğrenim değişikliğine ilişkin onaylı mezuniyet belgesini (yurt dışından alınan diplomaların eşdeğerlik belgesini de ekleyerek) dilekçe ekinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

-Personel Dairesi Başkanlığınca ilgilinin öğrenim durumu değişikliği sonucu derece-kademelerinde oluşan değişimin gösterildiği Rektörlük onayı hazırlanır ve Rektörlük Makamı’nın onayına sunulur.

-Personel Dairesi Başkanlığınca ilgili sistemlere kişinin mezuniyet durumu kayıt edilerek, tahakkuk işlemleri için Maaş Birimine ve Strateji Dairesi Başkanlığına onayın bir örneği gönderilir.