Doğum Nedeni ile Ücretsiz İzin

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108. Maddesinin “B” bendi gereğince; doğum yapan kişi, analık izninin bitiş tarihini takip eden yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla doğum nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilir.

Ücretsiz izne ayrılmak için; 

İlgili personel, doğum belgesiyle birlikte doğum sonrası ücretsiz izin talebini içeren dilekçesini birimine iletir. Ücretsiz izin talebi, ilgili birim tarafından Personel Daire Başkanlığı’na gönderilir. Ücretsiz izin tarihi itibariyle ilgili sistemlerden çıkış işlemleri gerçekleştirilir.

Ücretsiz izin bitiminde veya öncesinde görevine başladığında; 

Personelin görev yaptığı biriminden görevine başladığı yazı ile bildirilir. Personel Daire Başkanlığı gelen talep üzerini değişen durumuna ilişkin onay alır. Ücretsiz izin bitiş tarihi itibariyle ilgili sistemlere giriş işlemleri gerçekleştirilir.