Askerlik Nedeni ile Ücretsiz İzin

Askere Gidiş İşlemleri

İlgili personel, askerlik sevk belgesinin bir örneği ve ücretsiz izne ayrılmak istediğini gösterir dilekçesiyle birimine başvurur. İlgili birim bu talebi, Personel Daire Başkanlığı’na gönderir. Onay işlemleri tamamlandıktan sonra ücretsiz izin tarihi itibariyle ilgili sistemlerden çıkış işlemleri gerçekleştirilir.

Askerden Dönüş İşlemleri

Personel, birimine askerlik terhis belgesi örneğini vererek biriminde görevine başlar. Askerlik terhis belgesi örneği ile beraber personelin göreve başladığı tarih belirtilerek Personel Daire Başkanlığı’na gönderilir. Personel Daire Başkanlığı gelen yazı üzerine eğer varsa personelin değişen durumuna ilişkin onay alınır yoksa ilgili birimlere durum yazı ile bildirilir. Ücretsiz izin bitiş tarihi itibariyle ilgili sistemlere giriş işlemleri gerçekleştirilir.