657 sayılı Kanun’un 108/E Maddesi Uyarınca Ücretsiz İzin (5 Yılını Dolduran Personel)

5 kıdem yılını dolduran kamu görevlileri 657 sayılı Kanun’un 108/E maddesi uyarınca en fazla 2 defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar ücretsiz izin talebinde bulunabilirler.

Ücretsiz izne ayrılmak için;

İlgili personel, ücretsiz izin talebini içeren dilekçesini birimine iletir. Ücretsiz izin talebi, ilgili birim tarafından Personel Daire Başkanlığı’na gönderilir. Personel Daire Başkanlığı gelen talebi, Rektörlük Makamının onayına sunar. Ücretsiz izin tarihi itibariyle ilgili sistemlerden çıkış işlemleri gerçekleştirilir.

Ücretsiz izin bitiminde veya öncesinde görevine başladığında;

Personelin görev yaptığı biriminden görevine başladığı yazı ile bildirilir. Personel Daire Başkanlığı gelen talep üzerine değişen duruma ilişkin onay alır. Ücretsiz izin bitiş tarihi itibariyle ilgili sistemlere giriş işlemleri gerçekleştirilir.