TGB Görevlendirmeleri

TGB görevlendirmeleriEnstitümüz öğretim üyelerinin İYTE’deki Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde görevlendirilme ve şirket kurmaları ilgili yönetim kurulu kararlarıyla yapılmaktadır.Öğretim elemanı projesinin adını ve söz konusu projede çalışacakları süreleriyle birlikte belirterek ilgili Fakülteye onay için başvuru yapar.  İlgili Fakülte, yönetim kurulu kararı alarak başvuruyu Rektörlüğe gönderir.  Başvuru Enstitü Yönetim Kurulu’nca karara bağlanarak ilgili karar ilgili Fakülte ve Şirkete bildirilir. 06.05.2008 tarih ve 9/4 sayılı Senato Kararı uyarınca Enstitümüz öğretim elemanlarının Döner Sermaye, Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki şirketler ve diğer kamu kuruluşlarında (2547 sayılı kanunun 38. ve 39. Maddeleri kapsamında yapılacak görevlendirmeleri dışında) toplam görevlendirme sürelerinin haftada en fazla 2 (iki) gün olması gerekmektedir.

 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4691.pdf

 İYTE Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.8109&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

http://www.iztekgeb.com/