Sürekli İşçiler ile ilgili işlemler

SÜREKLİ İŞÇİLER

Enstitümüzce ihtiyaç duyulan işçi sayı ve nitelikleri belirlenerek her yıl Devlet Personel Başkanlığına talepte bulunulur. Devlet Personel Başkanlığı olumlu görüş verdiği takdirde onay için talebi Maliye Bakanlığına iletir. Maliye Bakanlığı bütçe olanakları çerçevesinde durum değerlendirmesi yaparak karar verir.

Alınacak işçiler ile ilgili yapılacak işlemler:

Enstitümüz işçi ihtiyaçlarını, iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibi ayrıntılarla yazılı veya elektronik ortamda işçinin çalıştırılacağı işyerinin bulunduğu yerdeki İşKur İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezinden talep etmek İşKur İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezi tarafından gönderilenler arasından karşılamak zorundadır.

İşçi talebinin ilanı ve iş başvurusu

 1- Enstitümüzün işçi talepleri İş Kur İnternet sayfasında ilan edilir. Söz konusu talepler İşKur tarafından uygun görülen diğer iletişim araçları ile de kamuoyuna duyurulabilir.

 2- Talebin ilanından itibaren, adaylara en az on günlük başvuru süresi tanınır. Yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Ancak, başvuru süresi içerisinde ikamet değişikliği yapan adayların ilgili iş gücü taleplerine başvuruları kabul edilmez.

Ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla, aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi talepleri EKPSS puanıyla; ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile eğitim şartı aranmaksızın aday listesi belirlenir. Son başvuru tarihini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde, sınav yapılır.

Enstitümüzde çalışmakta olan işçiler 1475 sayılı İş Kanunu ile Koop-İş Sendikasının Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabidir.

Koop – İş Toplu İş Sözleşmesi link

KAMU KURU VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA
UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27314_0.html