Pasaport İşlemleri

Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil)

Birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadrolarda bulunan devlet memurları, kendileri ve/veya eşleri için ayrıca, ergin olmayan, ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocukları için 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocukları için aşağıda belirtilen belgelerle Enstitümüze hususi damgalı pasaport formu için başvuruda bulunabilir.

Belgeler:

1-Dilekçe

2-Nüfus cüzdan fotokopisi

3-1 adet biyometrik fotoğraf (2 adet biyometrik fotoğraf İl Emniyet Müdürlüğüne verilir.)

Eş ve çocuklar için aynı belgeler talebe uygun dilekçe ekine eklenir. Pasaport formu hazırlandıktan sonra imza işlemleri tamamlanır. Fotoğraf veya fotoğraflar yapıştırıldıktan sonra kişiye imzalatılır, gerekli yerler mühürlenir ve teslim edilir. Konuyla ilgili evraklar kişinin özlük dosyasına kaldırılır. 

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda iken emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlar Enstitümüze bir dilekçe ile başvuruda bulunarak durumlarının belgelendirilmesini talep ederler. Söz konusu belge hazırlanıp imza işlemleri tamamlandıktan sonra kişiye teslim edilir.  Kişi, bu belgeyle İl Emniyet Müdürlüğüne doğrudan başvuruda bulunur.

Hizmet Damgalı Pasaport

Kendisine hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan, resmi bir görev için dış memleketlere gönderilen veya dış memleketlerde vazifeye alınanlar, altı aydan az olmamak kaydıyla görevlerinin süresine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere hizmet damgalı pasaport formunu almak için aşağıda belirtilen belgelerle başvuruda bulunabilirler.

Belgeler:

1-Dilekçe

2-Nüfus cüzdan fotokopisi

3-Görevlendirme onay fotokopisi

4- 1 adet biyometrik fotoğraf (2 adet biyometrik fotoğraf İl Emniyet Müdürlüğüne verilir.)

Ayrıca eşleri, ergin olmayan ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocukları için 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocukları için de aynı sürede geçerliliği bulunan hizmet damgalı pasaport başvurusunda bulunabilirler.

Belgeler:

Aile bireyleri için:

1-Dilekçe

2-Nüfus cüzdan fotokopisi

3-Görevlendirme onay fotokopisi

4- 1 adet biyometrik fotoğraf (2 adet biyometrik fotoğraf İl Emniyet Müdürlüğüne verilir.)

Pasaport formu hazırlandıktan sonra imza işlemleri tamamlanır. Fotoğraf veya fotoğraflar yapıştırdıktan sonra kişiye imzalatılır, gerekli yerler mühürlenir ve teslim edilir. Konuyla ilgili evraklar kişinin özlük dosyasına kaldırılır.

 

İLGİLİ HÜKÜMLER:

*5682 Sayılı Pasaport Kanunu