Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışında Görevlendirme

Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışında Görevlendirme

 - Bu görevlendirmeler 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yapılır.

 -6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yolluk ile zorunlu sağlık sigortası ödemesi yapılır.

Yüksek Lisans eğitiminin tez aşamasında olanlara ilişkin başvuru şartları:

-Görevlendirme süresi en fazla 3 aydır.(YÖK Yürütme Kurulu'nun 13.05.2014 tarihli toplantısında alınan kararla yürütmesi durdurulmuştur.

-T.C. Vatandaşı olmak Enstitümüzde Okutman, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak

-Yüksek lisans öğrencisi olmak

-Yüksek lisans tez konusunu belirlemiş olmak

-Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan alanı ile ilgili araştırma, inceleme yapabilmesine imkan sunan bir kabul belgesi almak

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

İstenen Belgeler:

 -Bölüm Başkanlığına verilen dilekçe

 -Kabul belgesi

 - Son 5 yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS (en az 60 puan) veya uluslararası eşdeğerliği bulunan dil sınav sonuç belgesi

 -Bilgi formu

 -Tez aşamasında olduğunu gösteren öğrenci belgesi

  -Askerlik belgesi(erkek adaylar için)

  -Fakülte Yönetim Kurulu kararı

 - Üniversite Yönetim Kurulu kararı

Doktora eğitiminin tez aşamasında olanlara ilişkin başvuru şartları:

-Görevlendirme süresi en fazla 1 yıldır.

-T.C. Vatandaşı olmak

-Enstitümüzde 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre Araştırma Görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak

-Doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasında olmak

-Başvuru tarihi itibariyle, son 4 yıl içinde doktora programına başlamış olmak,

-Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden “Misafir Araştırmacı” veya dengi bir statüde kabul almak,

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

İstenen Belgeler:

-Bölüm Başkanlığına verilen dilekçe

-Kabul belgesi

-Son 5 yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS (en az 65 puan) veya uluslararası eşdeğerliği bulunan dil sınav sonuç belgesi

-Bilgi formu

-Yeterlik sınavını geçtiğini ve tez aşamasında olduğunu gösteren belge

-33/a araştırma görevlisi olduğunu gösteren belge

-Askerlik belgesi(erkek adaylar için)

-Fakülte Yönetim Kurulu kararı

-Üniversite Yönetim Kurulu kararı

 

Doktora sonrası araştırma için başvuru şartları:(YÖK Yürütme Kurulu'nun 13.05.2014 tarihli toplantısında alınan kararla yürütmesi durdurulmuştur.)

-Görevlendirme süresi en fazla 1 yıldır.

-T.C. Vatandaşı olmak

-Enstitümüzün araştırma görevlisi  veya yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak

-Başvuru tarihi itibariyle, doktora derecesini yurt içinde son 5 yılda almış olmak

-Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden doktora sonrası çalışma için kabul almak

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

 

 

 

İstenen Belgeler:

-Bölüm Başkanlığına verilen dilekçe

-Kabul belgesi

-Son 5 yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS (en az 70 puan) veya uluslararası eşdeğerliği bulunan dil sınav sonuç belgesi

- Bilgi formu-

-Mezuniyet belgesi

-Çalıştığı ve kabul aldığı kurum tarafından uygun bulunan çalışma planı

-Askerlik belgesi(erkek adaylar için)

-Fakülte Yönetim Kurulu kararı

-Üniversite Yönetim Kurulu kararı

 

 

 

Öğretim üyelerinin başvuru şartları:(YÖK Yürütme Kurulu'nun 13.05.2014 tarihli toplantısında alınan kararla yürütmesi durdurulmuştur.)

-Görevlendirme süresi en az 1 ay  -  en fazla 3 aydır. 

-T.C. Vatandaşı olmak

-Enstitümüzde devamlı statüde profesör, doçent, yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak

-Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden “Misafir Araştırmacı” veya dengi bir statüde kabul almak

-Son 3 yıl içinde kamu kaynağı kullanarak, 1 aydan uzun süreli yurtdışında bulunmamış olmak

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

 

İstenen Belgeler:

-Bölüm Başkanlığına verilen dilekçe

-Kabul belgesi

-Bilgi formu

-Askerlik belgesi(erkek adaylar için)

-Fakülte Yönetim Kurulu kararı

-Üniversite Yönetim Kurulu kararı

 

 

http://www.yok.gov.tr/web/burs/ogretim-uyelerine-verilen-destekler

Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller'in tam metnine ve destek miktarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Öğretim Üyesi Destekleri Takip Formu için tıklayınız.

İlgili Yönetmelik: Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi amacıyla yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına sağlanacak destekler.