İdari Personelin Görevlendirmeleri

İdari Personelin Görevlendirme işlemleri 6245 sayılı Kanun kapsamında yapılmaktadır.

Görevlendirmeye ilişkin süreç aşağıdaki şekildedir.

Görevlendirilecek personele ilişkin teklif bağlı olduğu birimden Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Görevlendirme teklifinin uygun görüldüğüne dair Rektörlük Onayı alınır ve ilgili birime Onay gönderilir.