Hizmetiçi Eğitim

HİZMETİÇİ EĞİTİM

Entitümüz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda idari personelimizin motivasyonalarının arttırılması ve kişisel gelişimlerinin sağlanması amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapılarak eğitimler verilir. Bu eğitimlerin amacı İYTE’ye aidiyet duygularını güçlendirmek ve takım çalışmasını özendirmektir.