GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

Kişilerin veya birimlerin taleplerinin üst yönetim tarafından değerlendirilmesi veya doğrudan üst yönetimin uygun görmesi durumunda 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 mad. uyarınca  personelin görev yerinde değişiklik  yapılabilir. Görevlendirilecek personelin görev yaptığı birimden görevden ayrılış ve görevlendirildiği birimden işe başlayış tarihinin bildirilmesi için üç nüsha yazı hazırlanır, onaya sunulur. Onaydan gelen evrakın bir nüshası görevli olduğu birime diğer nüshası görevlendirildiği birime gönderilir. Kalan nüsha birimlerden cevap gelene kadar “Cevap Bekleyen Evraklar”  dosyasında bekletilir.

Kişinin görev yaptığı birimden görevinden ayrılış tarihi, görevlendirildiği birimden ise işe başlangıç tarihini bildiren yazılar geldikten sonra, yeni başladığı birim ve başlangıç tarihi Özlük İşleri Programına kaydedilir.

Görevlendirme ile ilgili birim teklif yazısı veya personelin dilekçesi üst yönetim  tarafından değerlendirildikten sonra görevlendirme uygun görülmemiş ise ilgili yerlere  yazı ile bilgi verilir. Görevlendirme ile ilgili tüm evraklar kişinin özlük dosyasına, görevlendirme yapılmışsa bununla ilgili evrakların birer kopyası ise 13/b-4 dosyasına kaldırılır.