Doğum Nedeni ile Ücretsiz İzin

*Doğum Nedeni İle Ücretsiz İzin  (bkz. 657 S.K. 108/B maddesi http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf  )

Doğum nedeni ile hak ettiğiniz analık izinlerinin (Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta vs. -bkz. 657 S.K. 104/A-) tamamını kullandınız ancak yeterli olmadı ve ücretsiz izine ayrılmak istiyorsunuz.

Doğum yapan memura, 657 sayılı Kanun'un 104. maddesi uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Yararlanmak için Dilekçe ile kişi bağlı olduğu birime başvuruda bulunur.
Ücretsiz izne ayrılacak personel, izninin başladığı tarihten takip eden aybaşına kadar almış olduğu  maaşını iade etmekle yükümlüdür. Mağdur olmamak için lütfen Maaş İşleri Şube Müdürlüğü ile iletişime geçiniz.

 

Ücretsiz izniniz esnasında sağlık sigortası primleriniz ödenmeye devam eder bu nedenle daha önce yararlanmakta olduğunuz sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilirsiniz.
Ücretsiz iznininiz sona erip görevinize başladığınızda biriminiz bunu üst yazı ile Personel Dairesi Başkanlığına bildirecektir. Bu aşamada sizin ekstra olarak yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Doğum nedeni ile kullanmış olduğunuz ücretsiz izin sürelerini dilerseniz borçlanmak sureti ile emekliliğinize saydırabilirsiniz. Bunun için bir Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezine başvurmanız gerekmektedir.