Disiplin İşlemleri

•Soruşturmacı olarak görevlendirildiğinize dair yazının tarafınıza tebliğ edilmesinden sonra 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesi ve devamı ile 657 sayılı Kanun’un 125. maddesi hükümleri doğrultusunda soruşturma konusu hakkında gerekli inceleme ve araştırmalar yapılır.
•Soruşturulan kişiye tebliğ tarihinden itibaren 7 günden az olmamak üzere süre verilerek “savunma davet yazısı” yazılır.
•Soruşturmanın konusu ile ilgili tanıklar ifadeleri alınmak üzere çağrılır. Tanıklara soruşturmanın kimin hakkında açıldığı ve soruşturma konusu tanıklara anlatılır. Usulüne uygun yemin ettirilir. Yeminli katip atanır. İfadeleri alınır. İlave edeceği başka bir husus olup olmadığı sorulur. Tutanak kendisine okutulur. Tutanak, ifadeyi yazana, ifade sahibine ve soruşturmacıya imzalatılır. Yada tanıklara yazılı ifade vermeleri için yazı yazılır ve ifadeleri yazılı alınır.
•Personel Daire Başkanlığından kişinin daha önce herhangi bir ceza alıp almadığı sorulur.
•Tüm bu araştırma inceleme ve soruşturma işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturma raporu yazılır.
•Soruşturma sonucunda kişinin disiplin cezası almasını gerektirecek bir durum olduğunda 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesinde yer alan disiplin ve caza hükümlerine göre kişinin işlediği suça karşılık gelen disiplin cezası önerilir.
•2547 sayılı Kanun’da bulunmayan ceza ve haller için 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinde yer alan disiplin hükümleri uygulanır ve bu hükümlere göre ceza önerilir.
•Soruşturmanın görevlendirme yazısının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tamamlanması gerekmektedir. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise gerekçeli olarak ek süre talep edebilirsiniz.
•Soruşturmanın tamamlanmasının ardından soruşturma raporu tüm asıl evraklarıyla ve “dizi pusulası” ile birlikte Personel Daire Başkanlığına gönderilir.

Not: Savunma davet yazısı, Tanık ifade tutanağı, Soruşturma Raporu http://hukuk.iyte.edu.tr/personel-disiplin-sorusturmasi/ linkinde örnekleri mevcuttur.