Akademik Kadro İlanı, Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri,

-Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru İşlemleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent)

-Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru İşlemler (Öğretim Üyeleri Hariç)