657 sayılı Kanun'un 108/E Maddesi Uyarınca Ücretsiz İzin (5 Yılını Dolduran Personel)

*657 sayılı Kanun'un 108/E maddesi uyarınca ücretsiz izin  (bkz. 657 S.K. 108/E maddesi http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf  )

5 kıdem yılını dolduran kamu görevlileri ilgili kanun maddesi uyarınca en fazla 2 defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar ücretsiz izin talebinde bulunabilirler.

Yararlanmak için Dilekçe ile kişi bağlı olduğu birime başvuruda bulunur.
Ücretsiz izne ayrılacak personel, izninin başladığı tarihten takip eden aybaşına kadar almış olduğu  maaşını iade etmekle yükümlüdür. Mağdur olmamak için lütfen Maaş İşleri Şube Müdürlüğü ile iletişime geçiniz.

 

Ücretsiz izniniz esnasında sağlık sigortası primleriniz ödenmeye devam eder bu nedenle daha önce yararlanmakta olduğunuz sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilirsiniz.
Ücretsiz iznininiz sona erip görevinize başladığınızda biriminiz bunu üst yazı ile Personel Dairesi Başkanlığına bildirecektir. Bu aşamada sizin ekstra olarak yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Ücretsiz izin sürelerini dilerseniz borçlanmak sureti ile emekliliğinize saydırabilirsiniz. Bunun için bir Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezine başvurmanız gerekmektedir.