İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ – 2547 S.K 50/d

Görev Süresi Bitimi Nedeniyle İlişik Kesme

2547 sayılı Kanun’un 50/D maddesine göre görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin kadroları ile ilişikleri, öğrenimleri sebebiyle tanımlanan azami süresi (Yüksek lisans öğrencisi için 6, Doktora öğrencisi için 12. yarıyıl) sona erdiğinde 2547 sayılı Kanun’un 44/c maddesi gereğince 07.02.2012 tarih ve 5/2 sayılı Senato Kararı uyarınca kesilmektedir. 

Mezuniyet Nedeniyle İlişik Kesme

2547 sayılı Kanun’un 50/D maddesine göre görev yapan ve lisansüstü eğitimlerinden mezun olan araştırma görevlilerinin ilişik kesme tarihi, haklarında mezuniyet kararının alındığı günün mesai bitimi olmaktadır. Mezuniyete ilişkin bildirim, Personel Dairesi Başkanlığına araştırma görevlisinin bir üst yazı ile bildirilir ve Rektör Onayı ile ilişik kesme işlemi tamamlanır. Yüksek lisanstan doktoraya geçen araştırma görevlilerinin sürelerine ilişkin detaylar görev süre uzatımları sayfamızdan takip edilebilir.

Öğrenciliğinden İlişik Kesilmesi (Başarısızlık) Nedeniyle İlişik Kesme

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereğince Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararıyla öğrenciliği sonlandırılan araştırma görevlisinin kadrosu ile ilişiği, Rektörlük Makamı Oluruyla karar tarihi mesai bitimi itibariyle kesilir.