SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Enstitümüzün aşağıda belirtilen kadrolarına 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek Madde 2 (c) kapsamında sözlü sınav yapılmak suretiyle personel alınacaktır.

-İlan Metni

-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar

Başvuru Belgeleri:

BAŞVURU BELGELERİ
-Başvuru Formu
-Özgeçmiş,
-1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır),
-2020 KPSS Sonuç Belgesi,
-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan biri)
-Adli Sicil Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-Başvuruya eklenmesi halinde ibraz edilecek sertifikaların/belgelerin aslı veya onaylı sureti,
-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-Nüfus Cüzdan Sureti. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-Diploma veya Mezun Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)