Doktor Öğretim Üyelerinin Görev Süre Uzatımı

2547 sayılı Kanun'un 23 maddesi gereğince doktor öğretim üyelerinin her seferinde en çok dört yıl süre ile ataması yapılır. Her atama süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilirler.

- İlgilinin görev süresi dolmadan en az 2 ay öncesinde ilgili birimine aşağıda belirtilenden 4 kopya hazırlayarak dilekçe ile yeniden atanmayı talep edebilir:

  • Özgeçmiş ve yayın listeleri,
  • Bilimsel çalışmaları, yayınları, atıfları,
  • İlgili dekanlığın dosyada bulunmasını istediği evraklar.

-  Hazırlanan 3 kopya, 3 jüri üyesine gönderilir ve değerlendirme sonrasında jüri raporları, jüri üyeleri tarafından ilgili birime gönderilir.

-  Hazırlanan dosyaya ilave olarak jüri raporları ile yönetim kurulu kararı eklenir ve Rektörlük Makamına gönderilir.

-  Başkanlığımızca, gönderilen talep doğrultusunda ilgilinin yeniden ataması yapılır ve atama onayı, doktor öğretim üyesine tebliğ edilmek üzere ilgili birime gönderilir.