Yardımcı Doçentlerin Görev Süre Uzatımı

2547 sayılı Kanun'un 23 maddesi gereğince yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Danıştay kararı gereğince 12 yılını dolduranların da görevleri devam etmektedir.

 

Görev süresi dolmadan 1 ay öncesinde ilgili dekanlık tarafından gönderilen görev süresinin uzatımına ilişkin teklifin altında;

 

  • Öğretim üyesinin dilekçesini
  • Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını,
  • Jüri raporları,
  • Fakülte Yönetim Kurulu kararı,

 

gönderilir.

 

Bu teklifte kontrol edilmesi gereken hususlar:

 

  • Evrakların eksiksiz gönderilip gönderilmediğinin kontrol edilmesi
  • Teklif edilen sürenin 3 yılı geçmemesi,
  • Minumum kriterleri sağladığının gelen evraklar üzerinden kontrolünün yapılması, (Minumum kriterleri sağlamıyorsa; “İYTE Minimum Akademik Yükselme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar”ın 4. Maddesinin “Yardımcı Doçentlik Yeniden Atama” fıkrasının “b” bendi uyarınca; Bir defaya mahsus olmak üzere, adayın daha düşük bir puanla atanmasına ilgili fakülte yönetim kurulu ve dekan onayı ile karar verilebilir. Tekrarı halinde uzatılmaması teklif edilir.)