Giyim Yardımı İşlemleri

Giyim yardımı alacak idari personelin listesi her yılın Mart ve Aralık ayları sonuna kadar yaz ve kış dönemi olmak üzere 2 defa hazırlanır. Kurum tarafından giyim yardımı alacak idari personelin kadro ünvanları çalıştığı birimler İtibariyle İdari Personel Listesinden kontrol edilir, değişiklikler düzeltilir.

Ayni olarak giyecek yardımı ödenecek unvanlarda bulunan (Avukat, Koruma ve Güvenlik Görevlisi) kişilerin listesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına, nakdi olarak giyecek yardımı ödenecek unvanlarda bulunan (Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför, Santral Memuru, Diş Tabibi, Psikolog, Hemşire, Ebe, Biyolog, Sağlık Teknisyeni, Mühendis, Mimar, Kimyager, Kütüphaneci, Çözümleyici, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli ve Kaloriferci) kişilerin listesi ise Maaş İşleri Şube Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere hazırlanır. Liste hazırlandıktan sonra onay ile birlikte İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı veya Maaş İşleri Şube Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere üst yazı hazırlanır. Üst yazı imza ve onaya sunulur.

İmzadan geldikten sonra Rektörlük Onayı ve ekli Giyim Yardımı Listesi ilgili birime gönderilmek üzere Personel Yazı İşleri birimine teslim edilir. Rektörlük Onayı ve Giyim Yardımı Listesi, Giyim Yardımı Dosyasına kaldırılır.

İLGİLİ HÜKÜMLER:

*657 sayılı Kanun'un 211. maddesi

*Giyecek Yardımına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge